09 února 2012

Milka Kočka/Milka cat

Milka Kočka
Jméno/Name:Jeenn
Příjmení/Surname:Zvířátková
Vlastnosti/Attributes:Hravá,Přátelská a Hlučná/Playful,Friendly and noisy

Download

2 komentáře:

Prosím o slušné vyjadřování a pokud možno rozluštitelným psaním ;)